3. seja sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.

Zapisnik 2. seje, 22.2.17

Predlog sklepa: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 22. 2. 2017.

Predlog sklepa: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z informacijo o problemih uporabe prepovedanih drog in alkohola v bližini osnovnih šol v Kopru.

Zaprosilo za mnenje sveta staršev – ravnatelj

Predlog sklepa: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s prijavo Antona Baloha za ravnatelja in pripravi obrazloženo mnenje sveta staršev o kandidatu za ravnatelja v postopku razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja Osnovne šole Koper.

Uspeh otroške folklorne skupine Valček

Otroška folklorna skupina Valček OŠ Koper je 24.marca sodelovala na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v Tolminu z odrsko postavitvijo Tudi brez muzike je lahko lepo in dosegla regijski nivo. Vsem plesalcem in plesalkam čestitamo.

Mentorica

Nina Luša

Dosežki na regijskem tekmovanju iz znanja slovenščine

Daša Sedmak, Brina Palčič (8. razred) in Jan Malej, Andreja Miknić, Lia Luša (9. razred) PREJELI SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE.

Jan Malej se je uvrstil tudi na DRŽAVNO TEKMOVANJE in dosegel ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE.

ČESTITAMO!

učiteljice slovenščine

2. seja sveta staršev

 

  • Predlog sklepa k 1. točki: svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje sveta staršev Osnovne šole Koper.
  • Čistopis poslovnika

 

 

Predlog sklepa k 3. točki: Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2016 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2016.

 

Predlog sklepa k 4. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2017 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2017.

 

Predlog sklepa k 5. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev.

 

Predlog sklepa k 6. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z analizo učnega uspeha učencev Osnovne šole Koper v prvem polletju 2016/2017.

 

Predlog sklepa k 7. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper.

 

Predlog sklepa k 8. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve in prehrana).

 

Predlog sklepa k 9. točki: svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s projekti na Osnovni šoli Koper in aktivnostmi ob 10. obletnici šole.

Stran 5 od 9« Prva...34567...Zadnja »