Nabor odgovorov na najpogostejša vprašanja, ki jih MIZŠ prejema v času od zaprtja šol

Spoštovani starši!

Na spletni stanu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so v začetku tega tedna objavili nabor odgovorov na najpogostejša vprašanja, ki jih prejemajo v času od zaprtja šol.

Ali bo šolsko leto podaljšano?

Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic prenesli na izobraževanje na daljavo.

Kdaj se bodo učenci, dijaki in študenti znova vrnili v učilnice oziroma predavalnice?

To je ta trenutek težko napovedati, so pa trenutno trije scenariji. V najboljšem primeru, bi se to lahko zgodilo po prvomajskih praznikih, druga varianta je začetek junija, tretja pa, da se šolsko leto zaključi na daljavo.

Kako se bo preverjalo znanje?

Sistem preverjanja znanja, obseg in oblike preverjanja, bo treba prilagoditi. Kako natančno, prav ta teden proučujemo s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in s predstavniki ravnateljev. Tisti trenutek, ko bo sprejeta končna odločitev, bomo najprej obvestili ravnateljice in ravnatelje ter učiteljice in učitelje, oni pa nato učence in učenke ter dijakinje in dijake. Seveda pa bo o vseh odločitvah obveščena tudi širša zainteresirana javnost.

Kako boste preprečili, da med učenci in dijaki ne bo prevelikih razlik v znanju?

Večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje na daljavo sledi potrjenim učnim načrtom, torej je vsebina znana, spremenjena je le oblika dela. Sicer pa je zelo pomembno zavedanje, da je delo na daljavo za učence in učitelje sedaj obvezni del izobraževanja.

Kako je z maturo in NPZ?

To vprašanje bomo predvidoma v tem tednu dorekli s predstavniki stroke in ravnateljev oz. ravnateljic, državne maturitetne komisije, centra za poklicno izobraževanje (CPI) ter seveda državnega izpitnega centra (RIC). Skladno z navodilom slednjega je bilo za tretje razrede osnovnih šol, kjer NPZ poteka poskusno, tovrstno preverjanje znanja že zaustavljeno.

Ali bodo morali študentje in dijaki, ki so morali izprazniti študentske in dijaške domove za čas, ko ne bodo prebivali v njih, plačevati stanarino?

Seveda ne. Vsi dijaki in študentje, ki so zapustili študentske oz. dijaške domove v času trajanja izrednih razmer, stanarine ne bodo plačali.

Ali bodo do izplačila kriznega dodatka upravičeni tudi izredni študenti?

V parlamentarno proceduro bomo vložili predlog amandmaja, s katerim bodo kriznega dodatka upravičeni vsi študenti, ki niso v delovnem razmerju in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Krizni dodatek bodo prejeli do 30. aprila 2020.

Vse dobro

v. d ravnatelja ter učitelji

Webinar za starše – Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu

Predavanje je namenjeno staršem vseh otrok do 18. leta starosti. Udeležba je brezplačna. Sodelovali bodo Leonida Mrgole in Inciativa Pedagogov in učiteljev.

Predavanje se bo odvilo v obliki internetnega webinarja, in sicer v četrtek, 2. aprila 2020, ob 20. uri.  Več o tem si lahko preberete tukaj (kliknite).

Starši bodo na webinarju izvedeli :

– Kako otroku pomagati pri domačem učenju (in pri tem ne izgoreti).

– Kako otroke motivirati za učenje.

– Razumljive razlage šolske snovi  v času, ko so šole zaprte.​

– Kako vem, koliko moj otrok v resnici zna in kaj lahko pričakujem na preverjanjih in preizkusih znanja.

– O učinkoviti komunikaciji z najstnikom za manj konfliktov in lepše odnose.

– Kako ustaviti ponavljajoče spore z otrokom.

– Kako ostati miren v zahtevnih in stresnih situacijah.

Prijave zbirajo izključno preko e-prijavnice, ki se nahaja na tej povezavi .

Vse, ki se bodo prijavili, pričakujejo na webinarju (vodijo listo prisotnosti).

Šolska svetovalna služba

POMOČ UČENCEM IN STARŠEM

Spoštovani donatorji

Uvedba pouka na daljavo kot posledica ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa  pri družinah povzroča najrazličnejše zadrege in stiske. Ena najbolj očitnih je gotovo nenadna potreba po računalnikih.

Tudi na Osnovni šoli Koper je nekaj družin takih, kjer nimajo računalnika v gospodinjstvu, oziroma se zaradi večjega števila otrok pojavlja potreba po več računalnikih. Zaposleni si prizadevamo, da bi otrokom šole pomagali na različne načine.

Hvaležni bomo, če nas boste v prizadevanjih podprli in nam priskočili na pomoč bodisi tako, da donirate rabljen računalnik bodisi v obliki finančnih sredstev za nakup novih računalnikov.

Za pomoč se vam zahvaljujemo in vam želimo vse dobro.

Niti Krota Bagari

v.d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

KAKO OHRANJATI DUŠEVNO ZDRAVJE V ČASU OSAMITVE

Koronavirus – kako obvladujemo občutke strahu in zaskrbljenosti

Konkretne vaje za premagovanje strahu