Šolsko leto 2018/2019

1. konstitutivna seja sveta zavoda OŠ Koper

Vabilo na 1. konstitutivno sejo sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov članov sveta zavoda Osnovne šole Koper, ki so:

Za predsednika sveta zavoda Osnovne šole je izvoljen ___________________________.

Za namestnika predsednika sveta zavoda Osnovne šole Koper je izvoljen ______________ .

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi predlagani dnevni red 1. redne (konstitutivne) seje sveta zavoda Osnovne šole Koper in sicer:

  • konstituiranje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
    • ugotavljanje in potrditev mandatov članov sveta zavoda,
    • izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda,
  • obravnava in potrditev dnevnega reda (koordinator novi predsednik sveta zavoda),
  • pregled in potrditev zapisnika 13. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper (koordinator predsednik sveta zavoda),
  • razno.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 13. redne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 21. 2. 2019.

Zapisnik 13. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2019

 

13. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 12. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2018.

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA ZAVODA OŠ KOPER 27.9.201814022019

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2018.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2019.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik storitev Osnovne šole Koper za leto 2019.

CENIK OŠ KOPER 2019 – PREDLOG

SKLEP 5

Ravnatelj je dosegel _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti ravnatelja ga. Antona Baloha za leto 2018.

Delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev

OBRAZEC-DELOVNA USPEŠNOST RAVNATELJA_2018

Okrožnica MŠŠ delovna uspešnost ravnatelja-pojasnila z dne 16.2.2012

 

12. seja sveta zavoda OŠ Koper
SKLEP 1: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu nadomestnemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku ustanovitelja g. Gašperju Vinčencu. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

SKLEP MOK o spremembi sestave sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 2: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 11. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 2. 2018.

ZAPISNIK 11. seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 28.2.2018

SKLEP 3: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 1. dopisne seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 20. 4. 2018.

ZAPISNIK 1. dopisne seje sveta zavoda OŠ Koper z dne 20.4.2018

SKLEP 4: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.
SKLEP 5: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.
SKLEP 6: Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2017/2018.
SKLEP 7: Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.
(Skupno 335 obiskov, današnjih obiskov 1)