Šolsko leto 2019/2020

5. seja sveta zavoda OŠ Koper

SKLEP 1

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 4. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 28. 1. 2020.

ZAPISNIK 4. seje sveta zavoda OŠ Koper 28.1.2020

SKLEP 2

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poslovno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2019.

SKLEP 3

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2020.

SKLEP 4

Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Cenik šolske prehrane Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

Predlog povišanja cen šolskih obrokov

SKLEP 5

V. d. ravnatelja je dosegla _____ % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Svet zavoda Osnovne šole Koper podaja in potrjuje oceno delovne uspešnosti v. d. ravnatelja ge. Niti Krota Bagari za leto 2019.

Okrožnica MIZŠ delovna uspešnost ravnateljev za leto 2019

OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (excel)

OBRAZEC – delovna uspešnost ravnatelja 2019 (pdf)

 

(Skupno 1,268 obiskov, današnjih obiskov 1)