2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

  Vabilo 2. seje sveta staršev, 27.2.2023

   

  Priloge:

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

    

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 16. 5. 2022.

    

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutiven seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2022.

    

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2022.

    

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2023 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2023.

    

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov staršev v svetu šole.

    

   Predlog sklepa k 7. točki:

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani in pregleda realizacijo sprejetih sklepov.

    

   1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

    Vabilo – 1. seja sveta staršev, 28.9.22

    Evalvacija 1. roditeljskega sestanka 2022

     

    Poročilo o realizaciji LDN 2021-22

    Priloge:

     

    Letni delovni načrt OŠ Koper za šol.l. 2022/23

    Priloge:

     

    Pravilnik o šolski prehrani

    Predlog cenika OŠ Koper

    PREDSTAVNIKI STARŠEV 2022-23

     

    Predlog sklepa k 1. točki:

    SKLEP 1

    Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

     

    Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

     

    Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

    ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

     

    Predlog sklepa k 2. točki:

    SKLEP 2

    Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2022/2023 z dne 28. 9. 2022.

     

    Predlog sklepa k 3. točki:

    SKLEP 3

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

     

    Predlog sklepa k 4. točki:

    SKLEP 4

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

     

    Predlog sklepa k 5. točki:

    SKLEP 5

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in predstavitvijo dopolnitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda za šolsko leto 2022/23.

     

    Predlog sklepa k 6. točki:

    SKLEP 6

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo razvojne naloge Inovativna učna okolja.

     

    Predlog sklepa k 7. točki:

    SKLEP 7

    Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor razvojnega sklada Osnovne šole Koper.

     

    Predlog sklepa k 8. točki:

    SKLEP 8

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s Pravilnikom o šolski prehrani.

     

    Predlog sklepa k 9. točki:

    SKLEP 9

    Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlogom novega cenika OŠ Koper.

     

    ŠOLSKO LETO 2021/2022

    3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

     Zapisnik 2. redne seje Sveta starsev 16.2.2022

     Vabilo 3. seja sveta staršev maj 2022

     Sklepi sveta staršev

     IZBOR DZ-SS-2022-2023

     Poročilo Dimitrij Marušič za 3. redno sejo SS

     Zapisnik 3. redne seje Sveta starsev 16.5.2022

      

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 16. 2. 2022.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 16. 2. 2022.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2022/2023 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

     2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

      

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2021.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 11. 11. 2021.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2021.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2022 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2022.

     1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

      

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

      

     Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

      

     Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

     ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 z dne 27. 9. 2021.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

     Predlog sklepa k 6. točki:

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

     Predlog sklepa k 7. točki:

     SKLEP 7

     Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor solidarnostnega sklada Osnovne šole Koper.

     ŠOLSKO LETO 2020/2021

     3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 17. 2. 2021.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 17. 2. 2021.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2021/2022 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika storitev OŠ Koper.

     Predlog sklepa k 6. točki:

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper izvoli _________________________ za predstavnika v Komisijo za prehrano.

     Predlog sklepa k 7. točki:

     SKLEP 7

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

     Predlog sklepa k 8. točki:

     SKLEP 8

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročanjem, vprašanji in pobudami predstavnikov oddelkov in odgovori.

     2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

     Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

      

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2020.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 7. 10. 2020.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 10.11.2020 do 12.11.2020.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 9.12.2020 do 14.12.2020.

     Predlog sklepa k 6. točki:

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5.1.2021 do 12.1.2021.

     Predlog sklepa k 7. točki:

     SKLEP 7

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 2.2.2021 do 5.2.2021.

     Predlog sklepa k 8. točki:

     SKLEP 8

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2020.

     Predlog sklepa k 9. točki:

     SKLEP 9

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo evalvacije pouka na daljavo.

     Predlog sklepa k 10. točki:

     SKLEP 10

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2021.

     1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

      

     Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

      

     Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

     ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

     Predlog sklepa k 2. točki:

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 z dne 28. 9. 2020.

     Predlog sklepa k 3. točki:

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

     Predlog sklepa k 5. točki:

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

     Predlog sklepa k 6. točki:

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

      

     ŠOLSKO LETO 2019/2020

     1. Dopisna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šol. l. 2019/2020 od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020
     2. seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Predlog sklepa k 2. točki:

      

      

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 23. 9. 2019.

     Prepis zapisa 1. in konstitutivne seje Sveta staršev 23.9.19

     Predlog sklepa k 3. točki:

      

      

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5. 2. 2020.

     Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev, 5.2.2020

     Predlog sklepa k 4. točki:

      

      

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2019.

     Predlog sklepa k 5. točki:

      

      

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2020.

     Predlog sklepa k 6. točki:

      

      

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper sprejme Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper kot podano.

     Predlog sklepa k 7. točki:

      

      

     SKLEP 7

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlagano spremembo cen šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021.

     Predlog povišanja cen šolskih obrokov 13. 02. 2020

      

     1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

     Predlog sklepa k 1. točki:

     SKLEP 1

     Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

     Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

     Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

     ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

     Predlog sklepa k 2. točki:

      

      

      

      

     SKLEP 2

     Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020 z dne 23. 9. 2019.

     Predlog sklepa k 3. točki:

      

      

      

      

     SKLEP 3

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

     Predlog sklepa k 4. točki:

     SKLEP 4

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

     Predlog sklepa k 5. točki:

      

      

      

      

     SKLEP 5

     Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega predstavnika staršev v Pritožbeno komisijo Osnovne šole Koper za mandatno obdobje štirih let oz. do poteka mandata imenovane komisije.

     Predlog sklepa k 6. točki:

      

      

      

      

     SKLEP 6

     Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

      

     (Skupno 4.257 obiskov, današnjih obiskov 2)