10. seja sveta zavoda OŠ Koper

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA :

SKLEP 1
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku staršev ge. Lini Kaldana. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

Izpis sklepa 3. točke zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Koper z dne 20.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA :
SKLEP 2
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 9. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 7. 6. 2017.
Zapisnik 9. seje Sveta zavoda OŠ Koper z dne 7.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 3
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 4
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.

PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 5
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 6
Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.

OPZ OŠ Koper in folklorna skupina Val OŠ Koper na spominskem srečanju taborišnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok v Portorožu

V nedeljo, 10.septembra sta se otroški pevski zbor OŠ Koper in otroška folklorna skupina Val OŠ Koper udeležila spominskega srečanja taboriščnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok v Portorožu. Osrednja slovesnost je bila tokrat posebej posvečena 70. obletnici priključitvi Primorske k matični domovini.
Na srečanju, kjer je bil častni gost predsednik države Borut Pahor, so pevci zapeli Vstala Primorska, Mi smo otroci enega sveta in skupaj s Slavkom Ivančičem Lepo je deliti. Folklorna skupina pa je zapela ljudsko istrsko pesem One dve naranče in zaplesala ljudski ples Stu ledi.

fotografije: Iztok Pipan

Interesna dejavnost Il piccolo coro/Little choir

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke.
V lanskem letu je pod taktirko g. Kiša uspešno zaživel angleški zborček. Ob odhodu sodelavca smo se dogovorili, da želimo ohraniti in razvijati to dejavnost, ki dopolnjuje zelo uspešno zborovsko petje na naši šoli, nad katerim že več let odlično bdijo ga. Žorž z najmlajšimi, ga. Poropat z mlajšimi in ga. Cilenšek z največjimi. Pevci vseh treh zborov se pod njihovim vodstvom kalijo in posegajo po lovorikah doma in v tujini.
Namen pevskega zbora Il piccolo coro/Little choir je, da učenke in učenci sistematično razvijajo pevske sposobnosti in obenem nadgrajujejo svoje znanje obeh tujih jezikov, angleščine in italijanščine. Petje se s svojo spontanostjo približuje naravnemu učenju jezika, obenem pa kot umetnost spodbuja mnoge možganske centre, ki pri pouku jezikov velikokrat ostajajo manj aktivni.
Zbor ne bo v prvi vrsti stremel po udeležbi na tekmovanjih. Zato bomo programsko lahko posegali po lažjih pesmih, ki jih bo zmogla večina otrok in mladih.
Ker je to interesna dejavnost, je udeležba neobvezna in ne vpliva na zaključno oceno pri glasbi ali tujih jezikih. Vseeno pa bomo pristopili z veliko odgovornostjo in skušali pozitivno vplivati na pevske in tujejezikovne kompetence učencev.
Za kvalitetno delo sta potrebna redna vaja in vztrajnost. Pri tem nam lahko veliko pomagate starši, ki boste spodbujali otroke in mlade, če bo navdušenje popuščalo. Hvaležni bomo za zaupanje, ki nam ga boste izkazali z včlanitvijo vaših otrok v zbor. Zato jih bomo vodili, vzgajali in učili odgovorno in strokovno.
Vaje bodo potekale ob torkih, preduro, v učilnici glasbe in ob sredah, 6. šolsko uro, v učilnici TJA3. Zbor je prvenstveno namenjen učencem od 4. do 7. razreda, veseli pa bomo navdušenih pevcev in pevk osmega in devetega razreda, ki lahko popestrijo naš program tudi s svojimi izvirnimi avtorskimi pesmimi.
Uč. Polona Mihalič Birsa

Stran 1 od 912345...Zadnja »