Popoldanske govorilne ure so organizirane po predmetnih področjih enkrat mesečno (v tabeli). Na pogovor z učiteljem lahko starši ali skrbniki  pridejo tudi v času dopoldanskih govorilnih ur po urniku dopoldanskih govorilnih ur, ki bo objavljen septembra na šolski spletni strani in na oglasni deski v avli šole.

PREDMETNA PODROČJA

 

DATUMI GOVORILNIH UR

 

ČAS

 

PRAVILOMA VSAK DRUGI TOREK V MESECU:

 

od 17.00 do 19.00

 

Za prvo in drugo triletje, SLO, TJA, ITD,  ŠVZ, IP s področja jezika in športa

 

11.  oktober,

8.  november,

13.  december,

10.  januar,

14.  februar,

14.  marec,

11.  april,

23.  maj

PRAVILOMA VSAK DRUGI ČETRTEK V MESECU:

 

BIO, KEM, SPN, FIZ,  MAT,  THV, GOS,  IP s področja naravoslovja GEO, ZGO, DIE SPD, LVZ, GVZ,  IP s področja družboslovja, glasbe in  likovne vzgoje

 

13.  oktober,

10.  november,

15.  december,

12.  januar,

16.  februar,

16.  marec,

13.  april,

25.  maj

od 17.00 do 19.00

 

Obiski staršev izven urnika govorilnih ur ter v mesecu septembru in juniju so možni po predhodnem dogovoru  z učitelji.

Govorilne ure na razredni stopnji (prvo in drugo triletje) bodo organizirane skladno z dogovorom med razredničarkami in starši na prvem roditeljskem sestanku.

Razpored GU po učiteljih in pripadajočih učilnicah:

Popoldanske govorilne ure

Dopoldanske govorilne ure