Številka: 60303-476/2020

Datum: 25. 5. 2020

Staršem učencev od 1. do 5. razreda

Zadeva: razširjeni in nadstandardni program v šolskem letu 2020/2021

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo organizirali naslednje dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa za učence.

1. Jutranje varstvo za učence od 1. do 5. razreda

Jutranje varstvo je organizirano pred začetkom pouka od 6.00 do 8.10. Cena jutranjega varstva za učence 2. , 3. , 4. in 5. razreda bo določena na podlagi števila prijav učencev, za učence 1. razreda pa je brezplačno.

2. Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je organizirano po končanem pouku do 17.00 ure in je za učence brezplačno.

3. Športni program za učence od 1. do 3. razreda

Športni program, dve uri tedensko, bomo organizirali po končanem pouku. Prispevek staršev znaša 19,10 eur mesečno.

4. Prijava v jutranje varstvo, podaljšano bivanje in športni program

Pri načrtovanju dejavnosti razširjenega in nadstandardnega programa za naslednje šolsko leto potrebujemo pravočasne prijave.

Zaradi lažje organizacije izpolnite prijavo na spletni strani Osnovne šole Koper na povezavi PRIJAVA JUV, OPB, ŠPO v času od 29. 5. 2020 do 5. 6. 2020.

Dodatne informacije lahko dobite v šolski svetovalni službi (tel. št.: 05 66 38 121).

S spoštljivimi pozdravi,

Nit Krota Bagari

v. d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

(Skupno 529 obiskov, današnjih obiskov 1)