Številka:

Datum: 22. 5. 2020

Staršem učencev od 4. do 8. razreda

Spoštovani,

za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, se bo vzgojno izobraževalno delo v prostorih šole začelo izvajati od 25. 5. 2020 dalje. Za učence z učnimi težavami se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Učna pomoč bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

V šolo bodo lahko prihajali le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

V času izvajanja pomoči v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in priporočila ZRSŠ in MIZŠ, zato bo izvajanje pouka drugačno, kot smo ga bili vajeni.

Učenci bodo v šolo vstopali posamično z upoštevanjem varnostne razdalje vsaj 1,5 m pred šolo in v šolskih prostorih. Ob vstopu v šolo bo poskrbljeno za razkuževanje rok. Vsak dan bodo na vhodu prejeli zaščitno masko, ki jo bodo nosili le izven matične učilnice.

Učna pomoč se bo izvajala po priloženem urniku.

Učenci naj s seboj prinesejo vse šolske pripomočke za delo pri posameznem predmetu.

Ukrepanje ob primeru obolenja otroka v času pouka

V primeru, da bi otrok med bivanjem v šoli zbolel, bo počakal v izolaciji na Vaš čim hitrejši prihod ponj. Če  bo ugotovljeno, da je otrok zbolel za COVID 19, nas NUJNO obvestite o tem, da izvedemo vse nujne ukrepe, od dezinfekcije prostorov do takojšnega obvestila vsem staršem in pristojnim službam.

Spoštljiv pozdrav,

Niti Krota Bagari  v d. ravnatelja

Osnovne šole Koper

(Skupno 425 obiskov, današnjih obiskov 1)