Obveščamo vas o stanju prijav na srednjih šolah dne,  20. 5. 20209.  Spremembe stanja prijav lahko dnevno spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – vpis v srednje šole (Stanje prijav)

Prenos prijav

Prijavljeni kandidati lahko najkasneje do 16. 6. 2020 svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo.  Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Kandidati prenos prijav uredijo po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnijo in podpišejo izjava za prenos prijave in jo pošljejo na elektronski naslov svetovalne službe srednje šole (Seznam svetovalnih delavcev srednjih šol s podatki o elektronski posti), kamor so oddali prvotno prijavnico. Z izpolnjeno in podpisano izjavo bodo namreč zaprosili svetovalnega delavca ali svetovalno delavko, da v njihovem imenu odjavi kandidata iz programa, kjer ima prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo kandidat želel prenesti.

 V primeru omejitve vpisa veljajo po sklepu ministrice nova merila za izbiro kandidatov

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

» Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.«

Za vse informacije in pomoč se lahko obrnete na svetovalno službo Osnovne šole Koper in svetovalno službo srednje šole.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja (66 38 120)

(Skupno 322 obiskov, današnjih obiskov 1)