Obvestilo za učence in starše 9. razreda

Obveščamo vas o stanju prijav na srednjih šolah dne, 10. 4. 2018. Spremembe stanja prijav lahko dnevno spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – vpis v srednje šole.
Obenem vas opozarjamo, da lahko prijavljeni kandidati najkasneje do 25. 4. 2018 svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba

Obvestilo za učence in starše 9. razreda –razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2018/2019

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole in vas obveščamo, da je RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu. Svetujemo, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Dajano Nedoh na Osnovni šoli Koper oz. na svetovalne službe srednjih šol.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba