Obvestilo za učence in starše 9. razreda – informativni dan, nova izobraževalna programa ( Mehatronik operater, Elektrikar)

Vse srednje šole in dijaški domovi v Sloveniji organizirajo informativni dan, na katerem bodo učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.
V petek, 9. 2. 2018, ne bo pouka za učence devetega razreda.
Informativna dneva bosta:

  • v petek, 9. februarja, ob 9. in ob 15. uri ter
  • v soboto, 10. februarja, ob 9. uri.

Za vse učence 9. razreda bo šola odjavila malico in kosila!
Obenem vas obveščamo, da Srednja tehniška šola Koper razpisuje nov izobraževalni program – mehatronik operater, Elektro in pomorska šola Portorož pa izobraževalni program – elektrikar.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9. razreda –razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2018/2019

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole in vas obveščamo, da je RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu. Svetujemo, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Dajano Nedoh na Osnovni šoli Koper oz. na svetovalne službe srednjih šol.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba