Obvestilo za učence in starše 9. razreda

Obveščamo vas o stanju prijav na srednjih šolah dne, 10. 4. 2019. Spremembe stanja prijav lahko dnevno spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – vpis v srednje šole.

Obenem vas opozarjamo, da lahko prijavljeni kandidati najkasneje do 23. 4. 2019 svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – informativni dan

Vse srednje šole in dijaški domovi v Sloveniji organizirajo informativni dan, na katerem bodo učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

V petek, 15. 2. 2019, ne bo pouka za učence devetega razreda.

Informativna dneva bosta:

  • v petek, 15. februarja, ob 9.  in ob 15. uri  ter
  • v soboto, 16. februarja, ob 9. uri.

Za vse učence 9. razreda bo šola odjavila malico in kosila!

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9.razreda-razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2019/2020

Seznanjamo vas, da je izšel razpis za vpis v srednje šole  in vas obveščamo,  da je  RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 objavljen in dosegljiv le v elektronski obliki na spodnjem spletnem naslovu. Svetujemo, da se z vsebino razpisa podrobno seznanite učenci in starši.

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

V primeru dodatnih informacij in pojasnil se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Dajano Nedoh na Osnovni šoli Koper oz. na svetovalne službe srednjih šol.

Dajana Nedoh, šolska svetovalna služba

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – dan odprtih vrat na Šolskem centru Nova Gorica in Gimnaziji Gian Rinaldo Carli

Učence in starše 9. razreda obveščamo, da bo  potekal dan odprtih vrat na Gimnaziji Gian Rinaldo Carli Koper, v četrtek, 6.12.2018 ob 17.00.

Vabilo na dan odprtih vrat na Gimnaziji Rinaldo Varli Koper


Na Šolskem centru Nova Gorica pa po objavljenem razporedu:

Vabilo na dan odprtih vrat na Šolskem centru Nova Gorica

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Stran 1 od 3123