Obvestilo za učence in starše 9. razreda – Stanje prijav, prenos prijav, nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Obveščamo vas o stanju prijav na srednjih šolah dne,  20. 5. 20209.  Spremembe stanja prijav lahko dnevno spremljate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – vpis v srednje šole (Stanje prijav)

Prenos prijav

Prijavljeni kandidati lahko najkasneje do 16. 6. 2020 svojo prijavnico za vpis prenesejo iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če menijo, da je to za njih ustrezneje in si bodo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo.  Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom svetujemo, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Kandidati prenos prijav uredijo po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnijo in podpišejo izjava za prenos prijave in jo pošljejo na elektronski naslov svetovalne službe srednje šole (Seznam svetovalnih delavcev srednjih šol s podatki o elektronski posti), kamor so oddali prvotno prijavnico. Z izpolnjeno in podpisano izjavo bodo namreč zaprosili svetovalnega delavca ali svetovalno delavko, da v njihovem imenu odjavi kandidata iz programa, kjer ima prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo kandidat želel prenesti.

 V primeru omejitve vpisa veljajo po sklepu ministrice nova merila za izbiro kandidatov

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

» Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.«

Za vse informacije in pomoč se lahko obrnete na svetovalno službo Osnovne šole Koper in svetovalno službo srednje šole.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja (66 38 120)

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 9. RAZREDA – PRIJAVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE – 11. MAJ 2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 18. 4. 2020  objavilo, da je potrebno prijavo za vpis v srednje šole  oddati do 11. maja.

Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

Osnovna šola Koper vabi vse devetošolce, ki prijav še niso oddali, da prijavnice po pošti dostavijo na Osnovno šolo Koper, Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper do petka, 24. 4. 2020.

Za vsa pojasnila in informacije se obračajte na šolsko pedagoginjo Dajano Nedoh (dajana.nedoh@guest.arnes.si; 041 364 321).

Hvala za sodelovanje,

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 9. RAZREDA – PRESTAVLJEN ROK ZA PRIJAVO V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je šole obvestilo, da bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih in novih rokih nas bodo obvestili naknadno v naslednjih dneh, kar bomo objavili na spletni strani šole.

Vsi učenci, ki še niste oddali prijavnic, jih zadržite doma in sledite navodilom na spletni strani šole.

Obenem sporočajo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja

Obvestilo za učence in starše 9. razreda – informativni dan

Vse srednje šole in dijaški domovi v Sloveniji organizirajo informativni dan, na katerem bodo učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, dobili podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije v zvezi s programi.

V petek, 14. 2. 2020, ne bo pouka za učence devetega razreda.

 Informativna dneva bosta:

  •  v petek, 14. februarja, ob 9.  in ob 15. uri  ter
  •  v soboto, 15. februarja, ob 9. uri.

  Za vse učence 9. razreda bo šola odjavila malico in kosila !

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja