Navodila za pouk na daljavo

Od ponedeljka 23.3.2020 se bo pričelo izvajanje pouka  na daljavo. Pouk po potekal po urniku oddelka.

Ključi za vpis v posamezne učilnice se sproti posodabljajo, ker učilnice še nastajajo. Spremljajte spremembe.

 
PREDMET 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
1.       GOSPODINJSTVO gos-osk
2.       KEMIJA kemija8 kemija9
3.       BIOLOGIJA bio8 bio9
4.       NARAVOSLOVJE nar6 nar7
5.       TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA tit6 tit7 tit8 tit9
6.       ŠPORT telovadnica1 telovadnica2
7.       MATEMATIKA mat6 mat7 mat8 mat9
8.       ANGLEŠČINA 6skupina 7skupina 8skupina 9skupina
9.       GEOGRAFIJA geo6 geo7 geo8 geo9
10.    FIZIKA fizika8 fizika9
11.    ZGODOVINA zgo6 zgo7 zgo8 zgo9
12.    LIKOVNA UMETNOST lum6 lum7 lum8 lum9
13.    LIKOVNO SNOVANJE snovanje1 snovanje2 snovanje3
14.    SLOVENŠČINA slo6 slo7 slo8 slo9
15.    DKE dke7 dke8
16. GLASBENA VZGOJA glas7 glas8 glas9
17. ITALIJANŠČINA ital6 ital7 ital8 ital9

IZBIRNI PREDMETI

 PREDMET KLJUČ
 FILMSKA VZGOJA  film-osk 
 FILOZOFIJA ZA OTROKE  filozof-osk
 TURISTIČNA VZGOJA  turist-osk
ŠOLSKO NOVINARSTVO novinar-osk
LIKOVNO SNOVANJE snovanje (7. razred) snovanje2 (8. razred) snovanje3 (9. razred)
NEMŠČINA nem8 nem9
PLES ples-osk
NOGOMET IN KOŠARKA nog-kos
ROM rom-osk
UBE ube-osk
MME mme-osk
 ŠPANŠČINA  span1 span2 span3

 

 

OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE 9. RAZREDA – PRESTAVLJEN ROK ZA PRIJAVO V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je šole obvestilo, da bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih in novih rokih nas bodo obvestili naknadno v naslednjih dneh, kar bomo objavili na spletni strani šole.

Vsi učenci, ki še niste oddali prijavnic, jih zadržite doma in sledite navodilom na spletni strani šole.

Obenem sporočajo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Dajana Nedoh, šolska pedagoginja