Evropski dan jezikov

V mreži evropskih mest, ki vsako leto 26. septembra praznujejo svojo jezikovno in kulturno raznolikost, je tudi Koper. Osnovna šola Koper kot partner v projektu JEZIKI ŠTEJEJO (JEŠT), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Evropskega socialnega sklada, je na ta dan pripravila dogodek LOV ZA ZAKLADOM, pri katerem so glavno besedo dobili učenci. Igra je potekala od 10.00 do 13.00 med Titovim in Carpaccievim trgom. Učenci so na Kidričevi ulici sodelujočim zastavljali vprašanja vezana na različne države. Tako učenci kot iskalci zaklada, ki so bili mimoidoči, petošolci naše šole ter njihovi vrstniki iz Osnovne šole Dušana Bordona, so bili nad dogodkom navdušeni.

Koordinatorica projekta: Alenka Likar

10. seja sveta zavoda OŠ Koper

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA :

SKLEP 1
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi mandat novemu članu sveta zavoda Osnovne šole Koper – predstavniku staršev ge. Lini Kaldana. Mandat traja do izteka mandata svetu zavoda.

Izpis sklepa 3. točke zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Koper z dne 20.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA :
SKLEP 2
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi zapisnik 9. seje sveta zavoda Osnovne šole Koper z dne 7. 6. 2017.
Zapisnik 9. seje Sveta zavoda OŠ Koper z dne 7.6.2017

PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 3
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 4
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Letni delovni načrt Osnovne šole Koper za šolsko leto 2017/2018.

PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 5
Svet zavoda Osnovne šole Koper potrdi Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrtna na Osnovni šoli Koper v šolskem letu 2016/2017.

PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:

SKLEP 6
Svet zavoda Osnovne šole Koper se seznani s poročilom polletne bilance Osnovne šole Koper.

Stran 4 od 10« Prva...23456...10...Zadnja »