Prenova šolskega vrta

V soboto 12.10. se je skupina učencev vključenih v dejavnost Šolski vrt, udeležila akcije na šolskem vrtu, v kateri so iz vseh osmih gredic presadili razna zelišča in trajnice ter jagode. Nekatere rastline bodo v okviru dejavnosti presadili na vrtičke 1. razredov, ostalo pa bodo namestili v nove gredice, katere v tem tednu hišniki pridno pripravljajo.

Učenci so bili aktivni dobre dve uri, naredili so vse kar je bilo v načrtu. Pod drevesih so pobrali ostanke sadežev, v okolici vrta še odmrle rastline in odpadle veje.

Za dober zaključek dneva je vsak učenec dobil nekaj sadik jagod za svoj domači vrt.

Učiteljica Jasna Lovrečič

Evropski dan jezikov – 26. september

 

V mreži evropskih mest, ki vsako leto 26. septembra praznujejo svojo jezikovno in kulturno raznolikost, je tudi Koper. Osnovna šola Koper kot partner v projektu JEZIKI ŠTEJEJO (JeŠT), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Evropskega socialnega sklada, je na ta dan pripravila kulturni dan Jeziki brez meja, pri katerem so glavno besedo dobili učenci. Z namenom, da bi osvetliti raznoliko jezikovno in kulturno pestrost mesta Koper ter hkrati spodbudili vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje, so dejavnosti potekale tako na šoli kot na koprskih ulicah, in sicer med Titovim in Carpacciovim trgom. Učenci so na Kidričevi ulici sodelujočim zastavljali vprašanja vezana na različne države. Tako učenci kot iskalci zaklada, ki so bili sedmošolci in nekateri mimoidoči občani in turisti, so bili nad igro Lov za zakladom navdušeni. Vzporedno z aktivnostjo na prostem so učiteljice z učenci v prostorih šole izvajale dejavnost Jezikovnih portretov, čigar namen je bil spregovoriti o jezikih tako, da so učenci predhodno določen del telesa povezali z jezikom, ki ga govorijo oziroma poznajo. Na takšen način so krepili zavest o pomenu svojega lastnega jezikovnega bogastva, poleg tega pa so razvijali zavedanje, da sta učenje jezikov in večjezičnost samoumevna elementa njihovega sveta. Učenci so imeli tudi možnost prinesti od doma nek predmet, ki je povezan s kulturo, v kateri se določen jezik govori, npr. zastavo, skodelico iz neke določene države, spominek itn. Ob različnih predmetih so se učenci, ki so bili razdeljeni v manjše skupine, pogovarjali in argumentirali svoj izbor predmeta ter tako ozaveščali pomen poznavanja ter sprejemanja medkulturnosti in raznojezičnosti.

Koordinatorica projekta: Alenka Likar

 

» Ne vrag, le sosed JE mejak «

Otroški pevski zbor naše šole je v nedeljo, 22.09. 2019, pod vodstvom prof. Ingrid Poropat soustvarjal 25. slovesnost v samostojni Sloveniji ob tradicionalnem srečanju bivših internirank in političnih zapornic nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov.

Mladi pevci so z doživeto interpretacijo različnih skladb, v sodelovanju z Aniko Horvat in orkestrom slovenske policije, poudarili pomen svobode in vsebinske niti slovesnosti »Ne vrag, le sosed JE mejak«.

Iskrene čestitke.

Posebni status učenca za šolsko leto 2019-2020

Spoštovane učenke, učenci, starši, skrbniki,

obveščamo vas, da lahko podate predlog za pridobitev posebnega statusa učenca za šolsko leto 2020/2021.

V prilogah k temu obvestilu vam posredujemo Pravila Osnovne šole Koper o prilagajanju šolskih obveznosti in obrazce, usklajene z določbami šolske zakonodaje. Na priloženem obrazcu, ki ga izberete glede na angažiranost učenke, učenca, podate predlog za dodelitev statusa.

Vaše predloge morate oddati do vključno ponedeljka, 28. septembra 2020 osebno ali po pošti na naš naslov v TAJNIŠTVO ŠOLE (NE k pomočnicama ravnatelja!). O statusu bomo odločili predvidoma do 5. oktobra 2020. Dogovor o prilagoditvah mora biti dokončno sklenjen najkasneje do 9.oktobra 2020. Opozarjamo vas, da predloge za dodelitev statusa (na obrazcih) obvezno dopolnite z zahtevanimi prilogami, sicer vašega predloga ne bomo mogli obravnavati.

Ob odločbi o dodelitvi statusa boste starši in učenci prejeli tudi pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za šolsko leto 2020/2021, katerega sopodpis (vaš in naš) pomeni pričetek veljavnosti posebnega statusa učenca.

Za vse, ki boste rok za oddajo predloga zamudili, bomo o posebnem statusu učenca odločali predvidoma v februarju 2021.

Starši in učenci, ki boste do 28. septembra 2020 oddali predloge brez obveznih prilog oz. vaših predlogov, boste dodelitev statusa lahko ponovno predlagali v februarju 2021.

Priloženi obrazci, pravila in dogovor:

Ingrid Poropat, prof.

v. d. ravnatelja

Osnovne šole Koper