VODSTVO ŠOLE

 

Anton Baloh, prof

RAVNATELJ

Niti Krota Bagari, prof

POMOČNICA RAVNATELJA

Tanja Rupert

POMOČNICA RAVNATELJA

 TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO

 

Tea Hlaj

RAČUNOVODJA

Tanja Štravs Islamovič

RAČUNOVODJA

Karen Kovač

POSLOVNA SEKRETARKA

Milena Skočir

ADMINISTRATORKA

VIZITKA ŠOLE

Naziv: OSNOVNA ŠOLA KOPER

SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA

Naslov: Cesta Zore Perello Godina 1, 6000 Koper – Capodistria

Matična številka: 2229463

Davčna številka: 25866702

ID za DDV: SI25866702

TR.R.: 01250- 6000000627

Spletna stran Osnovne šole Koper: http://www.os-koper.si/

Osnovna šola Koper

sola11