ŠOLSKO LETO 2022/2023

1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2022/2023

  Vabilo – 1. seja sveta staršev, 28.9.22

  Evalvacija 1. roditeljskega sestanka 2022

   

  Poročilo o realizaciji LDN 2021-22

  Priloge:

   

  Letni delovni načrt OŠ Koper za šol.l. 2022/23

  Priloge:

   

  Pravilnik o šolski prehrani

  Predlog cenika OŠ Koper

  PREDSTAVNIKI STARŠEV 2022-23

   

  Predlog sklepa k 1. točki:

  SKLEP 1

  Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

   

  Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

   

  Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

  ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

   

  Predlog sklepa k 2. točki:

  SKLEP 2

  Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2022/2023 z dne 28. 9. 2022.

   

  Predlog sklepa k 3. točki:

  SKLEP 3

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

   

  Predlog sklepa k 4. točki:

  SKLEP 4

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2022/2023.

   

  Predlog sklepa k 5. točki:

  SKLEP 5

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in predstavitvijo dopolnitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda za šolsko leto 2022/23.

   

  Predlog sklepa k 6. točki:

  SKLEP 6

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo razvojne naloge Inovativna učna okolja.

   

  Predlog sklepa k 7. točki:

  SKLEP 7

  Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor razvojnega sklada Osnovne šole Koper.

   

  Predlog sklepa k 8. točki:

  SKLEP 8

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s Pravilnikom o šolski prehrani.

   

  Predlog sklepa k 9. točki:

  SKLEP 9

  Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlogom novega cenika OŠ Koper.

   

  ŠOLSKO LETO 2021/2022

  3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

   Zapisnik 2. redne seje Sveta starsev 16.2.2022

   Vabilo 3. seja sveta staršev maj 2022

   Sklepi sveta staršev

   IZBOR DZ-SS-2022-2023

   Poročilo Dimitrij Marušič za 3. redno sejo SS

   Zapisnik 3. redne seje Sveta starsev 16.5.2022

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 16. 2. 2022.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 16. 2. 2022.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2022/2023 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

   2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 27. 9. 2021.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 11. 11. 2021.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2021.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2022 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2022.

   1. konstituitivna seja sveta staršev v šolskem letu 2021/2022

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

    

   Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

    

   Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

   ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2021/2022 z dne 27. 9. 2021.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2021/2022.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo koncepta – Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci.

   Predlog sklepa k 7. točki:

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje člane v upravni odbor solidarnostnega sklada Osnovne šole Koper.

   ŠOLSKO LETO 2020/2021

   3. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 17. 2. 2021.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje realizacijo sklepov 2. seje sveta staršev z dne 17. 2. 2021.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z učnimi gradivi za šolsko leto 2021/2022 in daje soglasje k predlogu in skupnim nabavnim cenam.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s spremembo cenika storitev OŠ Koper.

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper izvoli _________________________ za predstavnika v Komisijo za prehrano.

   Predlog sklepa k 7. točki:

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročilom predstavnikov iz Sveta zavoda.

   Predlog sklepa k 8. točki:

   SKLEP 8

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s poročanjem, vprašanji in pobudami predstavnikov oddelkov in odgovori.

   2. redna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

   Dopolnitve k pravilom šolskega reda in vzgojnega načrta s prilogami

    

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 28. 9. 2020.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 7. 10. 2020.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 10.11.2020 do 12.11.2020.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 9.12.2020 do 14.12.2020.

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 3. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5.1.2021 do 12.1.2021.

   Predlog sklepa k 7. točki:

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 4. dopisne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 2.2.2021 do 5.2.2021.

   Predlog sklepa k 8. točki:

   SKLEP 8

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2020.

   Predlog sklepa k 9. točki:

   SKLEP 9

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predstavitvijo evalvacije pouka na daljavo.

   Predlog sklepa k 10. točki:

   SKLEP 10

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2021 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2021.

   1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

    

   Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

    

   Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

   ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

   Predlog sklepa k 2. točki:

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021 z dne 28. 9. 2020.

   Predlog sklepa k 3. točki:

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2020/2021.

   Predlog sklepa k 5. točki:

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

   Predlog sklepa k 6. točki:

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

    

   ŠOLSKO LETO 2019/2020

   1. Dopisna seja Sveta staršev Osnovne šole Koper v šol. l. 2019/2020 od 13. 5. 2020 do 15. 5. 2020
   2. seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje predlagani dnevni red 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Predlog sklepa k 2. točki:

    

    

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 23. 9. 2019.

   Prepis zapisa 1. in konstitutivne seje Sveta staršev 23.9.19

   Predlog sklepa k 3. točki:

    

    

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper z dne 5. 2. 2020.

   Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev, 5.2.2020

   Predlog sklepa k 4. točki:

    

    

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2019 in daje ________________ mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper za leto 2019.

   Predlog sklepa k 5. točki:

    

    

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za leto 2020 in daje _____________ mnenje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2020.

   Predlog sklepa k 6. točki:

    

    

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper sprejme Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Koper kot podano.

   Predlog sklepa k 7. točki:

    

    

   SKLEP 7

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s predlagano spremembo cen šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021.

   Predlog povišanja cen šolskih obrokov 13. 02. 2020

    

   1. konstitutivna seja sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

   Predlog sklepa k 1. točki:

   SKLEP 1

   Svet staršev Osnovne šole Koper ugotovi in potrdi mandate predstavnikov oddelčnih skupnosti – članov sveta staršev Osnovne šole Koper.

   Za predsednika sveta staršev Osnovne šole Koper je izvoljen(a) ______________________.

   Glasovanje je potekalo javno z dvigom rok. Izid glasovanje je:

   ______ za, _______ proti, ________ vzdržanih.

   Predlog sklepa k 2. točki:

    

    

    

    

   SKLEP 2

   Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 1. in konstitutivne seje sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2019/2020 z dne 23. 9. 2019.

   Predlog sklepa k 3. točki:

    

    

    

    

   SKLEP 3

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 in daje ________________ mnenje k Letnemu poročilu o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019.

   Predlog sklepa k 4. točki:

   SKLEP 4

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020 in daje ________________ mnenje k Letnemu delovnemu načrtu Osnovne šole Koper za šolsko leto 2019/2020.

   Predlog sklepa k 5. točki:

    

    

    

    

   SKLEP 5

   Svet staršev Osnovne šole Koper imenuje nadomestnega predstavnika staršev v Pritožbeno komisijo Osnovne šole Koper za mandatno obdobje štirih let oz. do poteka mandata imenovane komisije.

   Predlog sklepa k 6. točki:

    

    

    

    

   SKLEP 6

   Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s pobudami in predlogi staršev in odgovori nanje.

    

   (Skupno 3.924 obiskov, današnjih obiskov 1)