Šolsko prehrano urejata Zakon o šolski prehrani ter Pravila šolske prehrane Osnovne šole Koper.
Šola organizira za učence zajtrk, malico, kosilo ter popoldansko malico. S prvim januarjem stopijo v veljavo določbe novega zakona, spremenijo se kriteriji glede upravičenosti do kosila.
Učenci malicajo po drugi šolski uri (od 9.55 do 10.15). Čas kosila je med 11.50 in 14.45.
Kosila se odjavljajo računovodstvu šole na telefon 051 675 141 do 9.00 za tekoči dan, malico pa dan pred odsotnostjo učenca na omenjen telefon.

Način in pravila izvajanja šolske prehrane na Osnovni šoli Koper določajo Pravila šolske prehrane, ki so sestavni del že oblikovanih šolskih pravil. S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učencev oziroma staršev, da spoštujejo Pravila šolske prehrane, plačajo prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavijo posamezne obroke v primeru odsotnosti učenca.

CENIK ŠOLSKE PREHRANE

(Skupno 4.818 obiskov, današnjih obiskov 1)