Spoštovane učenke, učenci, starši, skrbniki,

obveščamo vas, da lahko podate predlog za pridobitev posebnega statusa učenca za šolsko leto 2017/2018.

V prilogah k temu obvestilu vam posredujemo Pravila Osnovne šole Koper o prilagajanju šolskih obveznosti in obrazce, usklajene z določbami šolske zakonodaje. Na priloženem obrazcu, ki ga izberete glede na angažiranost učenke, učenca, podate predlog za dodelitev statusa.

Vaše predloge morate oddati do vključno 22. septembra 2017 osebno ali po pošti na naš naslov v TAJNIŠTVO ŠOLE (NE k pomočnicama ravnatelja!). O statusu bomo odločili predvidoma do 30. septembra 2017. Dogovor o prilagoditvah mora biti dokončno sklenjen najkasneje do 6.10.2017. Opozarjamo vas, da predloge za dodelitev statusa (na obrazcih) obvezno dopolnite z zahtevanimi prilogami (tri naštete priloge v vsakem obrazcu pridobite in v originalu priložite k predlogu), sicer vašega predloga ne bomo mogli obravnavati.

Ob odločbi o dodelitvi statusa boste starši in učenci prejeli tudi pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za šolsko leto 2017/2018, katerega sopodpis (vaš in naš) pomeni pričetek veljavnosti posebnega statusa učenca.

Za vse, ki boste rok za oddajo predloga zamudili, bomo o posebnem statusu učenca odločali predvidoma v februarju 2018.

Starši in učenci, ki boste oddali predloge brez obveznih prilog, oz. vaših predlogov do 22. septembra 2017 s temi obveznimi prilogami ne boste dopolnili, boste dodelitev statusa lahko ponovno predlagali v februarju 2018, v kolikor boste potrebne priloge do tedaj pridobili.

Priloženi obrazci, pravila in dogovor:

Anton Baloh, prof.

ravnatelj

Osnovne šole Koper