Spoštovani starši

Spoštovani starši,
na Osnovni šoli Koper bomo ob sofinanciranju MO Koper organizirali poletno počitniško varstvo od 26.6. do 27.7. ter od 16.8. do 29.8.2018, vsak dan od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.
Počitniško varstvo je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper in izven. Poskrbeli bomo za prehrano: malico, kosilo in popoldansko malico ter zanimiv in pester program.

Prijava

Vsi, ki želite svojega otroka vključiti v počitniško varstvo ga morate prijaviti najkasneje do petka, 8. junija 2018. Prijavite se lahko izključno preko elektronske prijave, ki se nahaja na naslednji spletni povezavi:
https://goo.gl/forms/y6rZvFjT37VOOEBf2

Prispevek

Ob delnem sofinanciranju MO Koper je prispevek staršev:
za učence, ki obiskujejo osnovne šole v MO Koper 7 € na dan oziroma 30 € na teden,
za učence, ki obiskujejo osnovne šole izven MO Koper 11 € na dan oziroma 50 € na teden.
Prispevek staršev vključuje stroške prehrane in delno material. Vstopnine in stroški prevoza za obisk zunanjih ustanov po programu so dodaten strošek, ki ga krijejo starši sami.
Ob prijavi boste na vaš naslov prejeli položnico in Pogodbo o izvajanju in plačevanju storitve Počitniško varstvo 2018. Izpolnjen in podpisan izvod pogodbe ter dokazilo o plačilu storitve vrnete na naš poštni naslov ali skenirano pošljete na e-naslov pocitnisko.varstvo2018@gmail.com najkasneje do 18.6.2018, v nasprotnem vaša prijava ne bo veljavna.

Informacije

Vse dodatne informacije in obvestila bodo objavljeni na spletni stran šole:
http://www.os-koper.si/.
Odjave sprejemamo izključno na e-naslov: pocitnisko.varstvo2018 @gmail.com.
V času trajanja počitniškega varstva smo za nujna sporočila (ne odjave) dosegljivi na tel. številki osnovne šole Koper 041 617 834 v času od 7h do 16h.

Program
PROGRAM PPV

vodja programa PPV Anton Baloh, prof.
Nina Oberstar ravnatelj Osnovne šole Koper

Tedenska navodila

1. teden: od 26. 6. do 29. 6. 2018


2. teden: od 2. 7. do 6. 7. 2018


3. teden: od 9. 7. do 13. 7. 2018


4. teden: od 16. 7. do 20. 7. 2018


5. teden: od 23. 7. do 27. 7. 2018

6. teden: od 16. 8. do 17. 8. 2018