Evakucija ob požaru – izpraznitev prostorov Osnovne šole Koper je potekala hitro, umirjeno in po načrtovanih evakuacijskih poteh. V obeh primerih evakuacije – iz šolskih klopi ob 9.16 in iz rekreacijskega odmora ob 10.15 so učenci odšli na zbirno mesto, se tam postavili v urejene vrste po oddelkih od prvega do devetega razreda, se prešteli in preverili prisotnosti ter se pripravili na nadaljnje ukrepe in aktivnosti v primeru požara.

Vsi učenci in zaposleni, ki so ta dan bili evidentirani kot prisotni v stavbi Osnovne šole Koper, so se tudi dejansko zbrali na zbirnem mestu in ustrezno podali poročila o popolni evakuaciji prostorov šole.

Pristop razrednikov, učiteljev, strokovnih delavcev, tehničnega osebja Osnovne šole Koper kot tudi učenk in učencev ter zobozdravstvenega osebja na šoli je potekal odgovorno, zbrano in resno.

V prvem primeru je evakuacija (iz šolskih klopi) do zadnjega prisotnega prispelega na zbirno mesto in do podanega poročila gasilcem, da »vstopajo v prazen prostor in lahko pričnejo z gašenjem«, trajala 6 minut in 8 sekund.
V drugem primeru (evakuacija med rekreacijskim odmorom) pa je do popolnega zbora vseh prisotnih in naše potrditve dokončne izpraznitve stavbe minilo 4 minute 48 sekund. Iz prostorov šole se je v obeh primerih umikalo preko 950 otrok in odraslih. Časovne meritve evakuacije so potekale od sprožitve zvočnega alarma do prihoda zadnjega na zbirno mesto in podajanja poročila gasilcem.

Gasilska brigada je z vozili v prvem primeru prispela v štirih minutah in pol ter v pripravljenosti za intervencijo počakala na naše poročilo in (simulacijsko) pričela z intervencijo – gašenjem.

Po zaključenih vajah smo obvestili Mestno občino Koper – Urad za družbene dejavnosti o obeh uspešno izvedenih evakuacijah.

Po poročilih vzdrževalcev šole, gasilske brigade in odgovornih sta bili obe vaji uspešni. Ugotovljene situacije, ki bi jih v nadalje lahko še izboljšali, so bile evidentirane in bodo v Požarnem redu Osnovne šole Koper dopolnjene.

Hvala vsem udeležencem vaje, učenkam, učencem, zaposlenim na šoli in Gasilski brigadi Koper za odlično sodelovanje in resen pristop k požarni vaji.

Anton Baloh, prof.
ravnatelj
Osnovne šole Koper

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)