Spoštovani starši/skrbniki

V skladu z zakonom o osnovni šoli osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolske leto.

Vpis otrok v 1. razred Osnovne šole Koper za šolsko leto 2018/2019 bo potekal v prostorih svetovalne službe.

  • V ponedeljek 12. 2. 2018, od 8.00 do 17.00 ure,
  • v torek 13. 2. 2018, od 8.00 do 17.00 ure

Starše/skrbnike prosimo, da ob vpisu prinesete na vpogled otrokov osebni dokument, ki vsebuje naslednje podatke:

  • ime i priimek
  • EMŠO
  • datum in kraj rojstva
  • naslov stalnega bivališča.

Priloge: