Spoštovani starši, dragi učenci in učenke.
V lanskem letu je pod taktirko g. Kiša uspešno zaživel angleški zborček. Ob odhodu sodelavca smo se dogovorili, da želimo ohraniti in razvijati to dejavnost, ki dopolnjuje zelo uspešno zborovsko petje na naši šoli, nad katerim že več let odlično bdijo ga. Žorž z najmlajšimi, ga. Poropat z mlajšimi in ga. Cilenšek z največjimi. Pevci vseh treh zborov se pod njihovim vodstvom kalijo in posegajo po lovorikah doma in v tujini.
Namen pevskega zbora Il piccolo coro/Little choir je, da učenke in učenci sistematično razvijajo pevske sposobnosti in obenem nadgrajujejo svoje znanje obeh tujih jezikov, angleščine in italijanščine. Petje se s svojo spontanostjo približuje naravnemu učenju jezika, obenem pa kot umetnost spodbuja mnoge možganske centre, ki pri pouku jezikov velikokrat ostajajo manj aktivni.
Zbor ne bo v prvi vrsti stremel po udeležbi na tekmovanjih. Zato bomo programsko lahko posegali po lažjih pesmih, ki jih bo zmogla večina otrok in mladih.
Ker je to interesna dejavnost, je udeležba neobvezna in ne vpliva na zaključno oceno pri glasbi ali tujih jezikih. Vseeno pa bomo pristopili z veliko odgovornostjo in skušali pozitivno vplivati na pevske in tujejezikovne kompetence učencev.
Za kvalitetno delo sta potrebna redna vaja in vztrajnost. Pri tem nam lahko veliko pomagate starši, ki boste spodbujali otroke in mlade, če bo navdušenje popuščalo. Hvaležni bomo za zaupanje, ki nam ga boste izkazali z včlanitvijo vaših otrok v zbor. Zato jih bomo vodili, vzgajali in učili odgovorno in strokovno.
Vaje bodo potekale ob torkih, preduro, v učilnici glasbe in ob sredah, 6. šolsko uro, v učilnici TJA3. Zbor je prvenstveno namenjen učencem od 4. do 7. razreda, veseli pa bomo navdušenih pevcev in pevk osmega in devetega razreda, ki lahko popestrijo naš program tudi s svojimi izvirnimi avtorskimi pesmimi.
Uč. Polona Mihalič Birsa