V prihodnjem šolskem letu bodo učenci uporabljali učna gradiva, ki so bila predlagana s strani strokovnih aktivov na podlagi navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učna gradiva so bila potrjena s strani ravnatelja in sveta staršev.

Seznam učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018 od 1. do 9. razreda