Obvestilo za starše 8. in 9. razreda – Vabilo na drugi roditeljski sestanek za 8. in 9. razred v šolskem letu 2019/2020

Spoštovani starši,

vabimo vas na drugi roditeljski sestanek v šolskem letu 2019/2020, ki bo v četrtek, 5. 12. 2019, ob 17. uri v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper.

Cveto Kokalj, univ. dipl. soc., kriminalist bo predaval o temi – Mladi in droge (Cveto Kokalj, univ. dipl. soc., kriminalist).

V predavanju bo predstavljena opredelitev in vrste drog,  vzroki za eksperimentiranje z drogami, pomen ustrezne komunikacije med otroci in starši ali »moj otrok pa že ne!«,  kako prepoznati, kaj storiti, če zaznamo, da otrok eksperimentira z drogami in kam po PO-moč,  starši kot pozitiven zgled in glavni varovalni dejavnik,  kazensko pravni vidik…

Glede na vse pogostejše eksperimentiranje mladih z drogami, vas vabimo, da se predavanja udeležite.

Vabilo na roditeljski sestanek

Lepo pozdravljeni,

razredniki 8. in 9. razreda

Vabilo na prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2019/2020

Spoštovani starši,

vabimo Vas na prvi roditeljski sestanek v šolskem letu 2019/2020, ki bo v četrtek, 12. 9. 2019, ob 17.00,  v telovadnici Osnovne šole Koper in v matični učilnici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok.

Prva točka dnevnega reda se bo izvajala v telovadnici Osnovne šole Koper za vse starše.  Po zaključku druge točke se bo roditeljski sestanek nadaljeval v matični učilnici z razredničarko.

 Dnevni red:

  1. predavanje: Bo moj otrok postal samostojna in odgovorna osebnost?«, ki ga bo izvedel izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič,
  2. predstavitev poteka vzgojno-izobraževalnega dela v novem šolskem letu,
  3. pobude, vprašanja, predlogi staršev.

Razredniki vas pričakujemo in pozdravljamo.

 

Stran 1 od 212